Beskæftigelsesuddannelse på

Akademi og Diplom niveau

OM UDDANNELSERNE

Oversigt over onlineforløb diplomuddannelse i beskæftigelse:

DIPLOM

Obligatoriske

Valgfri

Beskæftigelse og samfund

Mentor i beskæftigelsesind-
satsen

Besk.indsatsens retlige og øko-nomiske grundlag

Kommunikation, motivation og vejledning i besk.

Beskæftigelse og organisation

Virksomhedssam-arbejde i beskæftigelsesind.

Oversigt over onlineforløb akademiuddannelse i beskæftigelse:

AKADEMI

Obligatoriske

Valgfri

Organiseringen af beskæftigelses-indsatsen

Kommunikation og samarbejde i vejlednings og besk.

Sygefraværsind-satsen

Unge og voksnes valg og valgprocesser

Beskæftigelsesind-satsens juridiske grundlag

Virksomhedsservice og jobformidling

Jobcentrets rolle i beskæftigelses-

indsatsen

Mentor indenfor beskæftigelses-

området

UC SYD  Tilmelding: Grethe Fogh Nielsen tlf. +45 72 66 52 27   e-mail: gfni@ucsyd.dk