Beskæftigelsesuddannelse på

Akademi og Diplom niveau

UDBUDTE ONLINEFORLØB

Professionshøjskolen UC SYD

udbyder akademi- og diplomuddannelse i beskæftigelse, hvor du

får effektiv, fleksibel og kompetencegivende videreuddannelse

 

Periode start for alle hold: ultimo januar og ultimo august

DIPLOM

 •  Beskæftigelse og samfund

 

 •  Beskæftigelse og organisation

 

 • Virksomhedssamarbejde i beskæftigelsesindsatsen

 

 • Beskæftigelsesindsatsens retlige og økonomiske grundlag

 

 • Kommunikation, motivation og vejledning

 

 • Mentor i beskæftigelsesindsatsen

AKADEMI

 • Organiseringen af beskæftigelsesindsatsen

 • Beskæftigelsesindsatsens juridiske grundlag

 • Kommunikation og samarbejde i vejlednings- og
  beskæftigelsesindsatsen

 • Unge og voksnes valg og valgprocesser

 • Mentor indenfor beskæftigelsesområdet

 • Virksomhedsservice og jobformidling

 • Jobcentrets rolle i beskæftigelsesindsatsen

 • Sygefraværsindsatsen

UC SYD  Tilmelding: Grethe Fogh Nielsen tlf. +45 72 66 52 27   e-mail: gfni@ucsyd.dk